Galerie de Stoker
Marian Timmer

Inspiratie vindt Marian uit haar liefde voor dieren. Geinspireerd door het beroemde beeld van de kudde paarden die in November 2006 bij het Friese Marrum door het water naar het droge kwamen, maakt Marian objecten waarbij groepen dieren versmelten tot een eenheid. De blijmoedigheid die haar werk uitstraalt valt bij het publiek zeer in de smaak. Dat heeft geleid tot publieksprijzen op een groot aantal markten en beurzen waaronder de internationale keramiekmarkt op hemelsvaartdag in Gouda (vier maal eerste een maal derde en eenmaal tweede in de jaren 2007-2012) en de La Lecq kunstexpositie 2010.

www.mariantimmerkeramiek.nl

Wilma Griffioen

Meestal is de drager van een tekening niet zichtbaar. Bij mijn schilderingen is de drager zeer aanwezig en speelt een vooraanstaande rol in het geheel. Ik gebruik de voeringen van veevoederzakken. De kreukels in de voeringen worden geulen en voren, de scheuren kronkelige takken. Het pastelkrijt zoekt zich een weg door die gebarsten werkelijkheid. Materiaal en voorstelling worden één. De voeringen blijven altijd zichtbaar, met hun gescheurde randen. Ze roepen de vraag op hoelang dit bos nog zal bestaan, laten een wereld zien die dreigt te verdwijnen of een herinnering is aan een wereld die al is verdwenen.

    www.wilmagriffioen.nl

terug naar vorige pagina
actuele expositie
verleden en toekomst
wat is de stoker
projecten
afbeeldingen
terug naar beginpagina
contact